LIÊN HỆ

ĐẶNG TRÀ – TRÀ TRUYỀN THỐNG THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: La Bằng – Thái Nguyên

Điện thoại: 0839.414.999 – 0839.414.999

Website: http://dangtea.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/shipchethainguyen